Menu

Duyurular


Gemiadamları Sınav Harcı

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0114-94 = 11/02/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/02/2010 tarih ve  0670-83/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 03.02.2010 tarih ve 3776 sayılı yazısına atfen;

 

1. 5310 sayılı Denizcilik Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 10 gereğince, gemiadamları sınavlarının Gemiadamları Sınavları Merkezince yapılmakta olduğu, sınava gireceklerden alınacak ücretlerin Denizcilik Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’nca ortak belirlendiği, bu ücretin bütçeye gelir yazılmak üzere Denizcilik Müsteşarlığı’nın saymanlık hizmeti yapan saymanlık hesabına yatırıldığı,

 

2. Bu kapsamda, 2010 yılında yapılacak olan gemiadamları sınavlarında sınav müracaatı olarak Zabitan sınıfı gemiadamı ile Kılavuz Kaptan adaylarından 80 TL, Tayfa sınıfı gemiadamlarından ise 42 TL sınav harcı alınmasının uygun görüldüğü,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz