Menu

Duyurular


Gemiadamları Elektronik Başvuru Sistemi

SİRKÜLER NO: 21.1  / 429-340 = 24/05/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/05/2017 tarih ve 1974-366/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2107 tarih ve E.40081 sayılı yazısına atfen;

Gemiadamları işlemlerinin vatandaşlarımız tarafından hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için oluşturulan Gemiadamları Elektronik Başvuru Sistemi'nin (GEBS) 08.05.2017 tarihinde devreye girdiği, eş zamanlı olarak Liman Başkanlıklarında da elden gemiadamı işlem başvurularının alınmasına devam edildiği,

 

GEBS üzerinden başvuruların www.türkiye.gov.tr adresinden erişim sağlanabilen E-Devlet portalı üzerinden ve www.gemiadamlari.udhb.gov.tr internet adresinden, bilgisayar/akıllı telefon/tablet ile başvuru sahibinin beyanı esas olacak şekilde (sahte beyanlar, yargı süreci ve gemiadamı olmaktan men gibi uygulamalara tabi olunacağı bilinerek) haftanın her günü ve günün her saati olmak üzere yapıldığı, ilgili internet adresi üzerinde bulunan tanıtım videoları ile sistemin kullanımı hakkında bilgi edinilebileceği,

 

Bu uygulama ile gemiadamlarının hiçbir kamu idaresine gitmeden (Liman Başkanlıkları dahil) müracaat edebileceği ve düzenlenen gemiadamı cüzdanının başvuru sahibinin adresine kargo olarak gönderileceği, eksik evrak veya yanlış taleplerin SMS ve elektronik posta ile ilgiliye bildirileceği,


Gemiadamının beyan ettiği tüm bilgi ve belgelerin farklı linkler kullanılarak İdare tarafından doğrulanacağı, (sağlık raporu, diploma, adli sicil kaydı, deniz hizmeti gibi)

 

Bu kapsamda, uygulamaya esas bilgi edinilmesi, nitelikli hizmetin denizcilere zaman maliyeti oluşturmaması için kullanıcıların dikkatine sunulması hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz