Menu

Duyurular


Gemiadamı Cüzdanı

SİRKÜLER NO: 21.1  / 393-311 = 25/05/2018 


T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 18/05/2018 tarih ve 25032954-170.99-E.33407 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 25 inci maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevlerinin belirtildiği 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine; "Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgelerinde yer alacak bilgiler ile biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşını tespit etmek, bu belgelerin tasarımı, temini, basımı, dağıtımı, teslimi ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirleme" hükmü getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen bu kapsamdaki iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasına eklenmiş olup, 02 Nisan 2018 tarihi itibarıyla bu işlemler, anılan Genel Müdürlük tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

5682 sayılı Pasaport Kanunun 20 nci maddesinde mezkûr Kararnamenin 11 nci maddesi ile yapılan değişiklikle de, anılan Kanunda pasaport yerine geçen vesikalar arasında sayılan gemiadamı cüzdanı için emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen tasdik işlemleri de kaldırılmış ve cüzdanlar düzenlenmeden önce ilgililerin, pasaport veya vesika verilmesi yasak olan hallerin belirtildiği Kanunun 22 nci maddesi kapsamındaki durumlarını yetkili merciden teyit edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu itibarla, Bakanlığımızca düzenlenen gemiadamı cüzdanlarının Pasaport Kanunu kapsamında pasaport yerine kullanılan vesika olması da göz önüne alınarak, 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren ilk kez gemiadamı cüzdanı almak için başvuranlar ile zayi, yıpranma ya da süre bitimi nedeniyle gemiadamı cüzdanını yenilemek isteyen gemiadamlarının başvurularının alınması için öncelikle il/ilçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine yönlendirilmektedir.

Bu şekilde gemiadamı cüzdanı almak için başvuru yapacak gemiadamları il/ilçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine giderek parmak izi kaydı vermekte, bu sırada Pasaport Kanununun 22 nci maddesinde sayılan sakınca sorguları yapılmaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerince verilen parmak izi kayıt belgelerinde sakınca sorgulama sonucu da yer almaktadır. Bu şekilde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerince verilen ve sakınca sorgulamaları sonucunda sakınca olmadığı ibaresi de bulunan parmak izi kayıt belgelerini Liman Başkanlıklarına ibraz eden gemiadamlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Gerçekleştirilen düzenlemeler sonucunda, yurt dışında seferde olan gemilerde çalışan gemiadamlarının, seferleri sırasında gemiadamı cüzdanlarının geçerlilik süresinin bitmesi durumunda, gemiadamının görev yaptığı şirket yetkilisi tarafından gemiadamı cüzdanı başvurusu yapabilmesi ve yenilenen gemiadamı cüzdanının posta yoluyla gemiadamına ulaştırılabilmesi için bir düzenleme yapılması için denizcilik işletmelerinden talepler gelmektedir.

İlgili mevzuat gereği, gemiadamı cüzdanı almak için başvuruda bulunacak olan gemiadamının şahsen İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine müracaatta bulunarak parmak izi kaydı vermesi gerekmektedir. Şahsen müracaatta bulunulmadığı takdirde, parmak izi verilemediğinden, liman başkanlıklarımız tarafından gemiadamı cüzdanı düzenlenememektedir. Bilindiği üzere, gemiadamı yeterlik belgeleri ve STCW sertifikaları da gemiadamı cüzdanlarına işlenmektedir. Bu nedenle, yurt dışında bulunan ve gemiadamı cüzdan süresi bitmemiş dahi olsa, yeterlik ve sertifikalarının süresi biten gemiadamlarının bu belgelerinin süresini uzatma talepleri de yerine getirilemeyecektir.

Bu kapsamda, gemiadamları ve denizcilik işletmeleri tarafından sıkıntı yaşanmaması, ayrıca yurtdışında yapılan liman devleti kontrollerinde, süresi biten belgelerle ilgili gemi tutulma olayları gerçekleşmemesi için, denizcilik işletmeleri tarafından gemilerde sefere çıkacak olan gemiadamlarının, göreve başlamadan önce gemiadamı cüzdanlarının, gemiadamı yeterlik belgelerinin ve STCW sertifikalarının geçerlik sürelerinin kontrollerinin dikkatli olarak yapılması, süresi dolmak üzere olan belgelerin sefer öncesi yenilenmesi, yurtdışında olan ve ilgili belgelerinin süresi bitmek üzere olan gemiadamlarının değişimlerinin zamanında yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz