Menu

Duyurular


Gemi ve Yat İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2017/10)

SİRKÜLER NO: 11.5  / 068-056 = 26/01/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/01/2018 tarih ve 348-38/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ekonomi Bakanlığından "Gemi Ve Yat İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2017/10)"  25.01.2018 tarih ve 30312 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile İstanbul’da Kurulu Gemi ve Yat İhracatçıları Birliğinin unvanı "Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği" olarak değiştirilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ, İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz