Menu

Duyurular


Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0199-152 = 05/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 02/04/2010 tarih ve  1546-169/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği’nde değişiklik yapan “Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 02.04.2010 tarih ve 27540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Denilmekte olup, anılan Yönetmelik ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz