Menu

Duyurular


Gemi Takip Programı

SİRKÜLER NO: 8.5  / 610-470 = 08/08/2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Gemi Takip Programı” hakkında yapılan ilgi duyuru aşağıda bilginize sunulmaktadır.

 

 

Bilindiği üzere, liman işlemlerinin sadeleştirilmesi ve tüm süreçlerin elektronik ortama alınması ve takip edilmesi amacıyla 12/01/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 2017/3 sayılı Genelge ile düzenlemeler yapılmıştır.

Bu bağlamda 07.08.2017 tarihinden itibaren Gemi Takip Programı veri girişleri web servis üzerinden yapılmaya başlanacaktır. Söz konusu düzenlemeye ilişkin GTP veri iletim ve işlem süreci tablosu aşağıda yer almaktadır.
 Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz