Menu

Duyurular


Gemi Satışı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 025-025 = 06/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/01/2017 tarih ve 112-28/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Trabzon İcra Dairesi’nden alınan 02.01.2017 tarihli ve 2015/98402 Esas sayılı yazısına atfen;

 

7725659 Imo No’lu Panama Bayraklı M/V DEFNE isimli Kuru yük gemisinin satışa çıkarıldığı,

 

Geminin uzun süre atıl durumda kalması, bu süre zarfından gerekli bakım tutum gibi gemiyi hayatta tutacak faaliyetlerin olmayışı nedenleriyle yıprandığı ve geminin ne kadar daha su üzerinde kalabileceği tahmin edilemediği, geminin gerekli sevk sistemini sağlayan ana makinesinin de yatak sarmış olarak limanda beklediği ve tekrar çalışabilecek bir duruma getirilebilmesi için harcanacak paranın geminin değerini geçeceği, navlun piyasalarının günümüz koşullarında düşük olması nedeniyle sertifikaları geçerli çalışabilen denk büyüklükteki gemilerin dahi piyasa değeri inşaa maliyetleri göz önüne alındığında geminin düşük bir seviyede kaldığı, bu nedenlerle söz konusu geminin artık piyasa değerinin “hurda değerinden ibaret olduğu” yapılan gözlem, sörvey ve piyasa araştırması sonucu tespit edildiği,

 

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği nezdinde ve piyasada yapılan hurda fiyat araştırmasına göre Aliağa Gemi Söküm Bölgesi teslimi ton başına 285 Amerikan Dolar olduğu, geminin Trabzon’da olması nedeniyle buradaki maliyetinin 95 dolar düşüldükten sonra ton başı 190 dolar üzerinden değeri tespit edildiği,

 

Takdir edilen değeri 1.140.190,00 TL kıymetli, Panama Bayraklı 3127 gros tonajlı geminin hurda vasfında olduğu ve alıcı tarafından sökülmek amacıyla satın alınabileceği, bu durumda KDV’den MUAF tutulacağı, ayrıca satış şartnamesinin ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olduğu, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderilebileceği ve başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/98402 Esas sayılı yazı dosya numarası ile Müdürlüklerine başvurulabileceği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz