Menu

Duyurular


Gemi Resmi Resmi Uygulaması

SİRKÜLER NO: 7.4 / 526-370 = 22/08/2022 


İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 22.08.2022 tarih ve E-34399219-869 sayılı yazısı.

 

Alınan ilgi yazıda;

“Montreux Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türk Boğazlarından transit geçiş yapacak gemilerden alınan Sağlık Resmi, 07.10.2022 tarihinden itibaren Net Ton x 4,08 ABD Doları olarak uygulanacaktır.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz