Menu

Duyurular


Gemi Kaynaklı Karbondioksit Emisyonlarının İzlenme, Raporlanma ve Doğrulanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı

SİRKÜLER NO: 4.1  / 548-425 = 17/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14/07/2017 tarih ve 2736-469/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2017 tarih ve 160.99-E.54415 sayılı yazısına atfen;

Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Karbondioksit Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması"na ilişkin (Monitoring Reporting Verification-MRV) Tüzüğüne uyum kapsamında düzenlenen ve AB limanları ile ülkemiz limanları arasında seyrüsefer yapan 5000 GT üzeri gemilerden kaynaklanan COemisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin hazırlanan Taslak Yönetmelik, İlgi yazı ile bildirilmiştir.  

 

Bu kapsamda, Ek-1'de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin 31.07.2017 tarihine kadar Odamıza iletilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Yönetmelik Taslağı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz