Menu

Duyurular


Gemi Adamlarının STCW Sürelerinin Uzatılması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 232-161 = 25/03/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.03.2021 tarih ve 969/346/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve E.17991 sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı'nın 10.03.2021 tarihli yazısında, Covid-19 salgını dolayısıyla yurt dışında belge yenilemelerinde sıkıntı yaşanabileceğinden bahisle, halen uluslararası seferde bulunan gemilerde çalışmakta olan gemiadamlarının Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerinin geçerlik sürelerinin herhangi bir onay belgesine ihtiyaç duyulmadan 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun görüldüğü, ülkemizden gemiye katılacak gemiadamlarının ise Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerini yenilemesi gerektiği, 

Salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle gemiadamı değişimlerinde yaşanabilecek zorluklara istinaden, uluslararası sefer yapan gemilerde görev yapmakta olan gemiadamlarının belgelerinin geçerlik tarihlerinin uzatılması ihtiyacının hasıl olduğu,

Bu kapsamda, ihtiyaç halinde yurt dışındaki denizcilik idarelerine sunulmak üzere hazırlanan, Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı Yeterlik Belgesi, GMDSS Radyo Operatör Belgeleri, STCW Sertifikaları ile Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerinin sürelerinin herhangi bir ilave işleme gerek olmadan 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldığını bildiren ve IMO tarafından sirküle edilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazısının Ek'te sunulduğu,

Diğer taraftan, iş sözleşmesi normal süresi aşılan ve yurda dönüşünü talep eden gemiadamlarının yurda dönüşlerinin ilk fırsatta sağlanması, mümkün olmadığı takdirde gerekçe ve kanıtlarıyla beraber kayıt altına alınması ve geminin sonraki seferlerine bağlı olarak yapılacak İdarece onaylanan güncel planlamanın Liman Devleti Denetim Uzmanlarına sunulmak üzere hazır bulundurulması, anılan süreçte maaş ödemelerine hassasiyet gösterilmesi,

Ayrıca, salgına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk durumunun da dikkate alınması suretiyle, azami kontrat süresinin 11 ayı geçmeyecek şekilde gerekli planlamanın yapılması, gemiadamı değişimlerinin geminin uğrak yapacağı planlı limanlarda mümkün olmaması durumunda, gemiadamı değişimini sağlamak üzere uygun limanlara uğrak yapılması ve ülkemiz limanlarına sefer planlanması da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz