Menu

Duyurular


Gemi Acentesi Yetkili Personel Eğitimi (İskenderun)

SİRKÜLER NO: 12,3 / 269-169 = 25/04/2024


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.04.2024 tarih ve 1023/305/2024 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Odamız koordinesinde, 27-31 Mayıs 2024 tarihleri 10:00-16:00 saatleri arasında, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet Binbay Salonunda, yüz yüze olacak şekilde Gemi Acentesi Yetkili Personel Eğitimi gerçekleştirilecektir.

Bahse konu eğitime ilişkin olarak; Eğitime en az lise mezunu ve gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan kişiler Odamız web sayfasında örneği bulunan dilekçeyle, (Başvuru sayfasındaki bilgileri doldurup, ekrana dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ile diploma fotokopisini ekleyerek başvuru yapmaları) 23 Mayıs 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza müracaat edebileceklerdir. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburiyeti olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

Odamız tarafından katılımcılardan herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılar "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı"na gemi_acenteligi_egitim_kitabi_2024.pdf  (denizticaretodasi.org.tr) linkinden ulaşabileceklerdir.

Eğitim bitirme sınavı, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü 10:00 – 11:30 saatleri arasında yine İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet Binbay Salonunda düzenlenecektir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz