Menu

Duyurular


Gemi Acentesi Yetkili Personel Eğitimi

SİRKÜLER NO: 12.3 / 755-522 = 22/11/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.11.2022 tarih ve 3664/847/2022 sayılı yazısı. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Odamız bünyesinde, 12-16 Aralık 2022 tarihleri 10:00-16:30 saatleri arası, Odamız web sayfası "Eğitim/Sunumlar" sekmesinde yer alan link ve programa istinaden, Zoom Video Konferans yöntemiyle, Gemi Acentesi Yetkili Personel Eğitimi gerçekleştirilecektir.

Bahse konu eğitime ilişkin olarak; 

Eğitime en az lise mezunu ve gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan kişiler Odamız web sayfasında örneği bulunan dilekçeyle, (Başvuru sayfasındaki bilgileri doldurup, ekrana dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ile diploma fotokopisini ekleyerek başvuru yapmaları) 05 Aralık 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza müracaat edebileceklerdir.

Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburiyeti olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir. 

Odamız tarafından katılımcılardan herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılar "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı"na https://bit.ly/3oF8xYB linkinden ulaşabileceklerdir.

Eğitim bitirme sınavı, 17 Aralık 2022 tarihinde, katılımcıların ikamet adreslerine en yakın merkez ve şubelerce belirlenen salonlarda düzenlenecektir.’’ 


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz