Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ve Gemi Acentesi Personel Tanıtım Kartı Başvurularının Liman Başkanlıklarına Yapılması

SİRKÜLER NO: 6.13  / 154-126 = 21/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/02/2017 tarih ve 658-137/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 27.01.2017 tarihli ve 358 sayılı yazısına atfen;

T.C.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 11.01.2017 tarih ve E.2788 sayılı yazısına atfen hizmetin yerinde ve hızlı verilmesi amacı ile gemi acente firmaları ile çalışanlarının yetki belgesi düzenleme ve yetkilendirme işlemlerinin 01 Şubat 2017 tarihinden itibaren Sicil Müdürlükleri bulunan İstanbul, İzmir, Bandırma, Çanakkale, Zonguldak, Antalya, Samsun, Trabzon, Mersin ve İskenderun Liman Başkanlıkları tarafından gerçekleştirileceği hususu ilgi yazımız ile duyurulmuştu.

 

Duyurumuza rağmen halen gemi acenteliği yetki belgesi ile gemi acentesi personel tanıtım kartı başvurularının UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü-ANKARA'ya gönderildiği bildirilmektedir.

 

Bu itibarla, gemi acente firmaları ile çalışanlarının yetki belgesi düzenleme ve yetkilendirme işlemlerine ilişkin başvuruların (Gemi acenteliği faaliyetinde bulunan firmaların yetki belgesi vize/ilk defa personel tanıtım kartı çıkarma/personel tanıtım kartı yenileme/şube yetki belgesi vb.işlemleri ile gemi acenteliği faaliyetinde bulunmak isteyen firmaların gemi acente yetki belgesi başvuruları vb.) Sicil Müdürlükleri bulunan İstanbul, İzmir, Bandırma, Çanakkale, Zonguldak, Antalya, Samsun, Trabzon, Mersin ve İskenderun Liman Başkanlıkları'na yapılması hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz