Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerleri

SİRKÜLER NO: 6.13 / 587-437 = 03/11/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 27/10/2010 tarih ve  4731-520 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: a) : T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 28.10.2010 tarih ve

            34052 sayılı yazısı

      b) : 19.02.2010 tarih ve 712 sayılı yazımız.

 

“1.Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik gereğince, Denizcilik Müsteşarlığı’nca düzenlenen ve kullanıcılara gönderilen gemi acentesi personeli tanıtım kartlarının dört yılda bir yenilenmesinin gerektiği, yenileme eğitim seminerlerine, belirlenen sürede katılım sağlayan ve Denizcilik Müsteşarlığı’na başvuruda bulunan acente personelinin tanıtım kartlarının yenilenmesi işlemlerine devam edildiği,

 

2. Ancak, yapılan denetlemeler ve incelemelerden, çok sayıda acente personelinin yenileme eğitim seminerlerine belirlenen sürede katılım sağlayamadığının tespit edildiği, gemi acentelerinin işleyişinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini teminen, dört yıllık süre içinde herhangi bir yenileme eğitim seminerine katılamayan gemi acentesi personelinin yıl sonuna kadar yapılacak herhangi bir Yenileme Eğitim Semineri’ne katılmaları kaydıyla gemi acentesi personeli tanıtım kartlarının yenilenmesinin uygun görüldüğü,

 

3. İhtiyaç duyulan bölgelerde olmak üzere yıl sonuna kadar en az bir defa Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri düzenlenmesi ve gemi acentelerinin de bu konuda bilgilendirilerek söz konusu personelin yenileme eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması,

hususları bildirilmektedir.

 

Bu itibarla, Odamız şubelerinde düzenlenecek gemi acenteliği yenileme eğitim seminerlerinin İMEAK DTO Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu’nun Kararı doğrultusunda hazırlanan ve tüm şubelerimize gönderilen ilgi b) yazımızda yer alan hususlar göz önüne alınarak düzenlenmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz