Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 6.13 / 0238-181 = 27/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 27/04/2010 tarih ve  1891-209/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Bilindiği üzere, Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik ve Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, bir gemi acente firmasında gemi acentesi sorumlu müdür, sorumlu müdür yardımcısı veya yetkili personeli olarak çalışanların, sertifika tarihinden itibaren dört yılı geçirmemek kaydıyla en az bir defa gemi acenteliği yenileme eğitim seminerlerine katılarak Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik belgelerinin sürelerini uzatmaları gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, 2010 yılı Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri, Odamız Merkezinde 13-14 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 14:00-18:00 arasında yapılacak olup,

 

            Seminerin ilk günü;

            - Denizcilik Müsteşarlığı’nca “Gemi Güvenliği”

           

İkinci günü ise Denizcilik Müsteşarlığı’nca “Bayrak ve Liman Devleti Uygulamaları” konularında seminer verilecektir.

 

Yenileme eğitim seminerine ; bir gemi acente firmasında sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya yetkili personel olarak çalışan ve Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik kartlarının süresini uzatarak yenilemek isteyen kişiler katılabileceklerdir. Odamızca, eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

 

Seminere katılmak isteyenlerin acente kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte Ek’te yer alan dilekçeyi doldurarak en geç 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 0212 293 79 35 faksa göndermeleri  hususunda gereğini ve bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek:1 dilekçe örneği

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

Firma Antetli Kağıdına yazılacaktır

 

 

 

 

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

Fındıklı/İSTANBUL

                                                                                                                                Tarih

                                                                                                                  ……/…./….

 

 

                    …………. şirketimizin merkezinde/şubesinde halen ….…. numaralı kimlik kartı ile Sorumlu Müdür/Sorumlu Müdür Yardımcısı/Gemi Acentesi Yetkili Personel olarak görev yapan ………. ‘nın 13-14 Mayıs 2010 tarihlerinde Odanızda yapılacak Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri’ne katılması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

 

 

Acente Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası

Acente Kaşesi