Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği İşlemleri

SİRKÜLER NO: 3.1  / 053-041 = 22/01/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/01/2018 tarih ve 285-27/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 17.01.2018 tarih ve E.4558 sayılı yazısına atfen;

 

Liman Başkanlıklarına gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilen ilgi yazı ile ;

 

Daha önce Genel Müdürlüklerince yürütülen gemi acenteliği işlemlerinin 12.12.2016 tarih ve 93233 sayılı Makam Olur'u ile Sicil Müdürlükleri bulunan Liman Başkanlıklarına devredildiği,

Bu defa, 16.01.2018 tarih ve 4376 sayılı Makam Olur'unda Gemi Acenteler Yönetmeliği'nde günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamlı bir değişikliğe gidildiğinden, yapılan değişiklik çerçevesinde yeni uygulamaların tek elden yürütülmesinin ve uygulanacak yaptırımlarda yeknesaklığın sağlanmasını teminen bahse konu Makam Oluru ile Sicil Müdürlükleri bulunan Liman Başkanlıklarına devredilen gemi acenteliği işlemlerinin Genel Müdürlüklerince yürütülmesinin uygun görüldüğü,

 

Bu nedenle, bahse konu Makam Oluru ile Liman Başkanlıklarına devredilen gemi acenteliğine ait düzenlenen evrakların en kısa sürede gönderilmesi ile acente yetki belgesi ve gemi acentesi personel tanıtım kartı başvurularının Genel Müdürlüklerine yönlendirilmesi,

hususları bildirilmektedir.

Bu itibarla, Odamız üyesi gemi acente firmalarının gemi acenteliği yetki belgesi, gemi acenteliği personel tanıtım kartı, personel tanıtım kartı yenileme ve yetki belgesi vizeleme işlemleri vb, başvurularını UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cad. N:22 Emek/ANKARA adresine yapmaları hususu,”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz