Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği İşlemleri

SİRKÜLER NO: 6.13  / 083-069 = 26/01/2017 


T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 11/01/2017 tarih ve 63137251-155.01.01-E.2788 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“12.12.2016 tarih ve 93233 sayılı Makam Olur’una atfen;

Gemi Acentesi olarak faaliyet göstermek isteyen firmalar ve bu firmalarda çalışacak olan acente personeli Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilerek, firmalara Gemi Acentesi Yetki Belgesi, firmalar, tarafından açılan Şubelere Gemi Acentesi Şube Yetki Belgesi ve Acente Personeli olan kişilere Gemi Acentesi Personeli tanıtım kartı düzenlenmektedir.

 

Hizmetin' yerinde ve daha hızlı verilmesi için, ilgi Makam Olur'u ile 01 Şubat 2017 tarihinden itibaren Ek listede belirtilen Liman Başkanlıklarının yetki alanında bulunan firmaların ve çalışanların yetkilendirme ve yetki belgelerini düzenleme işlemleri Sicil Müdürlükleri bulunan Trabzon, Samsun, Zonguldak, İstanbul,'Bandırma, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun Liman Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilecektir. Sicil Müdürlüğü bulunmayan Liman Başkanlıkları, yetki alalımdaki acente ve acente personeli işlemlerini çizelgede belirtilen Sicil Limanlarında yürütülecektir.

Bu itibarla; söz konusu yetkilendirme ve belge düzenleme işlemlerinin belirlenen tarihte Liman Başkanlıklarınca gerçekleştirilmesi için belge düzenleyecek Liman Başkanlıklarından E-2'de belirtilen tarihlerde, eğitim almak üzere iki personelin Genel Müdürlüğümüzde hazır bulundurulması ve Liman Başkanlıklarında gerekli düzenlemenin hazırlanması hususu,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz