Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13  / 664-507 = 25/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/08/2017 tarih ve 3257-566/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Gemi Acenteliği Eğitimi, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında 10:00-17:00 saat aralığında Odamız Meclis Salonu'nda düzenlenecek olup, sınav Odamızca 23 Eylül 2017 Cumartesi günü Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (Çırağan Cad.N:34 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL) saat 10:00'da yapılacaktır.

 

1.Eğitime; en az lise mezunu olmak şartı ile gemi acente personeli kimlik kartı almak isteyen (gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan) kişiler katılabilecektir.

 

2. Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 18.maddesinin a) bendi gereğince, denizcilik eğitimi veren lise veya denizcilikle ilgili yükseköğretim programından mezun olanlar eğitime katılmaksızın gemi acentesi personeli tanıtım kartı alma hakkına sahiptir.

 

3. Sınavda başarılı olan ve bir gemi acente firmasında çalışan/çalışmaya başlayacak kişiler Sicil Müdürlükleri bulunan Liman Başkanlıkları'na (İstanbul, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Mersin, İskenderun, Antalya, Zonguldak, Samsun, Trabzon) başvurarak "Gemi Acentesi Personeli Kimlik Kartı" talebinde bulunacaklardır.

 

4. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

 

5. Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı" dağıtılacaktır.

 

6. Eğitime katılmak isteyen eğitim niteliklerine haiz kişilerin, başvurularını ekte yer alan firma antetli dilekçe, öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi, (en az lise diploma fotokopisi) ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte en geç 15 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar 0 (212) 293 79 35 nolu faksa veya ebru.aksan@denizticaretodasi.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz