Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği

SİRKÜLER NO: 3.1  / 186-154 = 02/03/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 22/02/2017 tarih ve 63137251-155.01.01-E.15646 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“Bilindiği üzere, firmaların Gemi Acenteliği faaliyeti yapabilmeleri için Bakanlığımız tarafından yetkilendirilerek adına Gemi Acentesi Yetki Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Bazı firmaların Gemi Acentesi Yetki Belgesi almadan sahte yetki belgesi düzenleyerek gemi acenteliği yaptıkları ve birçok kişiyi mağdur ettikleri hakkında duyumlar almış bulunuyoruz.

Konuyla ilgili üyelerinize gerekli uyarı ve duyurunun yapılması, Liman Başkanlıklarınca Gemi Acentelik işlemleri yaptıran Acentelerin ve personelinin yetkilendirilmiş acentelerden olup olmadığının, sistemden kontrol edilerek gereken hassasiyetin gösterilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz