Menu

Duyurular


Gemi Acentelerini Bilgilendirme Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 063-055 = 22/01/2009

 

 

İMEAK DTO’dan alınan, 21/01/2009 tarih ve  283-34/2009 sayılı sirküleri.

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2009 tarih ve 2078 sayılı yazısına atfen;

 

1. Gemi ve liman harçlarının elektronik ortamda tahsilinin 01 Şubat 2009 tarihinden itibaren uygulanacağı, liman başkanlıkları tarafından mutemet saymanları vasıtasıyla tahsilat yapılmayacağı,

 

2. Sistemin ; Denizcilik Müsteşarlığı Web Portalı (DMWP) acente ve vatandaşların işlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlandığı, acentelerin Denizcilik Müsteşarlığı sistemlerinde tanımlı kullanıcı ve şifreleriyle, vatandaşların ise TCKN bilgileri Mernis üzerinden doğrulanarak sisteme gireceği, sistemde oluşturulan tahakkukların hem DMWP özel veritabanında saklandığı, hem de e-devlet kapısı (EDK) ile senkronize edildiği, acenteler ile vatandaşların EDK’ya bağlı bankalarda ödeme işlemlerini gerçekleştirebildikleri, bu bilginin de DMWP sistemine on-line aktarıldığı, veri tutarlılığını sağlayacak kontrol sistemlerinin hazır hale getirildiği,     

 

3. Gemi acente temsilcilerine, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nce Odamızda 26.01.2009 tarihinde saat 14:00’da “Maliye Harçlarının Elektronik Ortamda Tahsilatı Projesi” kapsamında hazırlanan programın tanıtımı ve gerekli eğitimin verilebilmesi amacıyla bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı,

 

bildirilmektedir.       

 

İMEAK DTO’na  üye tüm gemi acente temsilcilerinin yukarıda belirtilen tarih ve saatte İMEAK DTO’nca yapılacak toplantıya tam katılım ile iştirak etmeleri, toplantıya katılacakların 23 Ocak 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar 0.212.243 54 97 nolu faksa yazılı olarak katılacaklarını bildirmeleri hususunda,

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz