Menu

Duyurular


Gemi Acente Yetkili Personel Eğitimi (Bodrum Şubesi)

SİRKÜLER NO: 12.3 / 152-95 = 29/02/2024 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.02.2024 tarih ve 561/165/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Odamız koordinesinde, 25-29 Mart 2024 tarihleri 10:00-16:00 saatleri arasında, IMEAK DTO Bodrum Şubesi Toplantı salonunda, yüz yüze olacak şekilde Gemi Acentesi Yetkili Personel Eğitimi gerçekleştirilecektir.

Bahse konu eğitime ilişkin olarak; Eğitime en az lise mezunu ve gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan kişiler Odamız web sayfasında örneği bulunan dilekçeyle, (Başvuru sayfasındaki bilgileri doldurup, ekrana dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ile diploma fotokopisini ekleyerek başvuru yapmaları) 21 Mart 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza müracaat edebileceklerdir. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburiyeti olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

Odamız tarafından katılımcılardan herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılar "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı"na https://bit.ly/3oF8xYB linkinden ulaşabileceklerdir. 

Eğitim bitirme sınavı, 30 Mart 2024 Cumartesi günü 10:00 - 11:30 saatleri arasında IMEAK DTO Bodrum Şubesi Toplantı salonunda düzenlenecektir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 


 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz