Menu

Duyurular


Gemi Acente Şirketlerinin Denetimi

SİRKÜLER NO: 11.2 / 0228-172 = 22/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/04/2010 tarih ve  1786-197/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 12.04.2010 tarih ve 12410 sayılı yazısı ile; Genel Müdürlüklerince gemi acente firmalarında denetim yaptıklarını ve yapılan denetimlerde bazı firmalarda adres değişikliği olduğu halde Genel Müdürlüklerine yeni adrese göre gemi acenteliği yetki belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmadığının tespit edildiğini, adres değişikliğini Genel Müdürlüklerine bildirmeyen gemi acente firmalarına yazı yazılarak  30 iş günü içinde adres değişikliği ile ilgili eksikliğin giderilmesinin istendiğini, eksikliğin giderilmemesi durumunda Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik gereğince eksiklik tespit edilen acenteler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı”

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek : Adres Değişikliği Yapan Acenteler İçin Dilekçe Örneği (1 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz