Menu

Duyurular


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290) hk.

SİRKÜLER NO: 10.4 / 797-683 = 25/12/2015      

Maliye Bakanlığınca, 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)”ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz