Menu

Duyurular


Geleceğin Yakıtları ve Teknolojileri Projesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 234-143 = 05/04/2024 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.04.2024 tarih ve 916/263/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO), deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı (Green House Gases-GHG) emisyonlarını azaltmak için IMO 2023 GHG Stratejisi kapsamında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalardan biri de denizcilik sektöründe teknolojik yenilik ve sıfır veya sıfıra yakın sera gazı emisyonlu teknolojilerin, yakıtların ve/veya enerji kaynaklarının oluşturulması, küresel düzeyde ticari olarak kullanılabilirliği ve sürdürülebilirliğinin artırılması ile kullanımının teşvik edilmesidir. 

Bu kapsamda, sıfır ve sıfıra yakın emisyonlu denizcilik yakıtları ve teknolojilerine yönelik olarak, fiyatlandırma bilgileri ve en son araştırmalar da dahil olmak üzere güncel bilgilerin yer aldığı “Geleceğin Yakıtları ve Teknolojileri” internet portalı hakkındaki IMO duyurusunun Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz