Menu

Duyurular


Geçici Olarak Türk Bayrağı Çeken ve Türk Bayrağından Çıkan Gemilere İlişkin Uygulama Talimatı hk.

SİRKÜLER NO: 11.8  / 046-044 = 16/01/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/01/2013 tarih ve  221-33 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında http://www.denizticareti.gov.tr/ adresinde, “Geçici Olarak Türk Bayrağı Çeken ve Türk Bayrağından Çıkan Gemilere İlişkin Uygulama Talimatı” başlığı altında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi ve 655 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılmış olması sebebiyle 01.06.2005 tarih ve 1841 sayılı mülga Müsteşarlık Olur’u ile yürürlüğe giren, ¬6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 824. Maddesine Göre Türk Bayrağı Çeken ve Türk Bayrağından Çıkan Gemilere İlişkin Uygulama Talimatında değişiklik yapılarak 08.01.2013 tarih ve 252 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup, konu uygulama talimatı ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: Geçici Olarak Türk Bayrağı Çeken ve Türk Bayrağından Çıkan Gemilere İlişkin Uygulama Talimatı

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz