Menu

Duyurular


Gazdan Arındırma Yönetim ve Bilgi Sistemi (GAS)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 217-149 = 19/03/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.03.2021 tarih ve 920/326/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.03.2021 tarih ve 13342 sayılı ekli yazıda;

17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği" ile, Türk denizi yetki alanlarında veya iç sularda bulunan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği bakımından tesise yanaşma, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için ölçüm yapan ve yaptıranların sorumluklarının belirlendiği,

Bahse konu yönetmelik kapsamında gemi ve su araçlarının tehlikeli mahallerde gaz ölçüm işlemlerinin Bakanlıkları tarafından yetkilendirilen Gaz Ölçüm Uzmanları tarafından yapılmakta olduğu ve bu ölçümlere göre Gazdan Arındırma Belgesi'nin düzenlendiği,

İlgili Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında belirtilen hükümler çerçevesinde Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerin elektronik olarak takibi için hazırlanan web tabanlı Gazdan Arındırma Yönetim ve Bilgi Sistemi'nin (GAS), e-denizcilik programı içerisinde yer alan Turgut Reis-GSVP modülü altından uygulamaya alındığı, ayrıca, GAS sistemine http://turgutreis.uab.gov.tr adresinden erişim sağlanabileceği,

Söz konusu, GAS sistemine Bakanlıkları tarafından yetkilendirilen Gaz Ölçüm Uzmanları ile liman başkanlıklarının personeli tarafından kendilerine tahsis edilen şifreler ve yetkileri kapsamında erişim sağlanabileceği, Gaz Ölçüm Uzmanlarının, öncelikle Gazdan Arındırma Belgesi düzenleyecekleri gemi ile ilgili bilgileri sisteme kaydedecekleri, sonrasında yükleme bölümünü kullanılarak gemi ile ilgili düzenlemiş oldukları belgeleri (jpeg veya pdf formatlarında dosya olarak) programa yükleyebilecekleri (belge düzenlendikten hemen sonra veri girişlerinin yapılması gerektiği) ve programa yüklenen belgelerin gemi ile ilgili işlem yapacak liman başkanlıkları tarafından elektronik olarak görülebileceği,

Bu sayede işlemlerin liman başkanlıklarına girmeye gerek kalmadan yapılabilmesinin ve tüm kayıtların elektronik olarak takibinin yapılabilmesinin amaçlandığı ve 15.03.2021 tarihinden itibaren gaz ölçüm işlemlerinin GAS sisteminden (http://turgutreis.uab.gov.tr) yapılacağı, bir sonraki talimata kadar gaz ölçüm işlemleri kapsamındaki evrakların fiziksel suretlerinin Liman Başkanlığına sunulmasına devam edileceği,

Bildirilmekte ve ilgili Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerde yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi talep edildiği,


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 


 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz