Menu

Duyurular


GASM Sınav Tarihleri

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0121-098 = 12/02/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/02/2010 tarih ve  0671-084/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2010 tarih ve 3400 sayılı yazısına atfen;

 

Küresel Denizde Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemleri (GMDSS) sınavları dışında kalan Zabitan sınıfı gemiadamı yeterlik sınavlarının 02.03.2010 tarihi itibariyle Gemiadamları Elektronik Sınav Sisteminde yapılmaya başlanacağı, bahse konu sınavların bu tarih itibariyle sınav dönemine bağlı kalınmaksızın sürekli olarak randevu sistemiyle yapılacağı,

 

Buna göre, Ek’te de bir örneği gönderilen; Genel İngilizce, GMDSS yeterliği ve Tayfa sınıfı gemiadamı yeterlik sınavlarına ilişkin sınav tarihlerinin duyurulması istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: Sınav Tarihleri listesi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz