Menu

Duyurular


Gana ile Ticarette Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Bilgi Anketi

SİRKÜLER NO: 12.3  / 277-232 = 31/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31/03/2017 tarih ve 1243-245/2017 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun 29.03.2017 tarihli ve GAN/2017-476 sayılı yazısına atfen;

DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi Yürütme Kurulu tarafından Mayıs ayı içerisinde Gana'ya gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaret ve planlanan İş Forumu kapsamında İş Konseyi'nin gelecek dönem faaliyetlerine ışık tutması amacıyla; Türk firmaların Gana ile ticari faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin bir anket çalışması gerçekleştirildiği belirtilmektedir.


Bu kapsamda, Gana'da yatırımları bulunan veya ticari faaliyet gösteren Üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/Anket/370 bağlantısında yer alan anket formunu 14 Nisan 2017, Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulmaları detaylı bilgi için DEİK İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı Sn. İrem DEVELİOĞLU (africa@deik.org.tr | Tel: 0212 339 50 70) ile iletişime geçilmesi istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz