Menu

Duyurular


Fonasba Newsletter 54 December 2021

SİRKÜLER NO: 6.12 / 986-764 = 22/12/2021


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 21.12.2021 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı aşağıdaki gibidir.


Dear All,

As the year draws to a close, we have pleasure in attaching some light holiday season reading in the shape of our latest Newsletter. We hope you will find it interesting and informative.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz