Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 47”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 871-655 = 23/11/2018


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 23.11.2018 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2018 Week 47” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz