Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 02”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 049-045 = 13/01/2017


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 13/01/2017 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2017 Week 02” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel SekreterEk: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz