Menu

Duyurular


Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler

SİRKÜLER NO: 2.8 / 359-213 = 13/06/2023 


İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 13.06.2023 tarih ve E-97462495-940-217208 sayılı yazısı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Kuruluşumuzca uygulanmakta olan Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi ile Fener ve Tahlisiye Ücretleri Tarifelerindeki ekli tablolar 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek1: İlgi Yazı


Ek2: Kılavuzluk Römorkör ve Diğer Ücretler Tarifesi Değişiklik Tablosu (4 Sayfa)


Ek3: Fener ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi Değişiklik Tablosu (1 Sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz