Menu

Duyurular


Fırtına Uyarısı

SİRKÜLER NO: 13,7 / 740-633 = 26.11.2015      

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yalova Liman Başkanlığı’ndan alınan, 25.11.2015 tarih ve 40163385/952.03.03.01/1104 sayılı “Fırtına Uyarısı” konulu yazısında;
 
“25.11.2015 tarihinden itibaren güney yönlü kuvvetli rüzgarların oluşabileceği bilgisi alınmış olup, konu ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması, kuvvetli rüzgarların denizde seyir, can, mal ve çevre emniyetini tehlikeye düşebileceği dikkate alınarak, iskele/rıhtım/havuzlarda bulunan gemilere yönelik emniyet tedbirlerinin arttırılması (halat sayısının arttırılması, gemilerin sürekli gözlenmesi, römorkör desteği istenmesi, rüzgar etkisine maruz kalmayacak şekilde gemilerin bağlanması, makineden yoksun olan gemi ve deniz araçlarının korunaklı rıhtımlara aborda edilmesi, deniz/havaya açık yanaşma yerlerinde kıçtan kara gemi bağlanmaması vs…), rüzgar etkisine maruz kalabilecek yüzeyi bulunan ekipmanların sabitlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve sahada çalışan personellere gerekli uyarıların yapılması, yukarıda belirtilen hususlara kış/fırtına sezonu boyunca dikkat edilmesi hususu,”
 
bildirilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Kenan TÜRKANTOS
                                                                                          Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz