Menu

Duyurular


Fırtına Uyarısı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 166-137  = 23/02/2017


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yalova Liman Başkanlığı’ndan alınan 23/02/2017 tarih ve 40163385-145.99-E.269 sayılı “Fırtına Uyarısı” konulu yazısında;

“24.02.2017 tarihinden itibaren güney, güney-batı ve batı yönlü kuvvetli rüzgarların oluşabileceği bilgisi alınmış olup, konu ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması, kuvvetli rüzgarların denizde seyir, can, mal ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebileceği dikkate alınarak, iskele/rıhtım/havuzlarda bulunan gemilere yönelik emniyet tedbirlerinin arttırılması (halat sayısının arttırılması, gemilerin sürekli gözlemlenmesi, römorkör desteği istenmesi, rüzgar etkisine maruz kalmayacak şekilde gemilerin bağlanması, makineden yoksun olan gemi ve deniz araçlarının korunaklı rıhtımlara aborda edilmesi, deniz/havaya açık yanaşma yerlerinde kıçtan kara gemi bağlanmaması vs…), rüzgar etkisine maruz kalabilecek yüzeyi bulunan ekipmanlarının sabitlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve sahada çalışan personellere gerekli uyarıların yapılması, rıhtım, iskele ve havuzlarda bulunan ya da tesise yönelik çalışma yapan gemi ilgililerine durumun iletilmesi yukarıda belirtilen hususlara kış/fırtına sezonu boyunca dikkat edilmesi gerektiği,”

Bildirilmekte olup ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz