Menu

Duyurular


Firma Dosya Takip Sistemi Uygulama Süresinin 31/12/2011 Tarihine Kadar Ertelenmesi Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0679-491 = 23/11/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/11/2011 tarih ve  4422-614/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün 16.11.2011tarih ve 24904 sayılı yazısına atfen;

 

1. 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 81 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile Bakanlıklarınca hazırlanan Firma Dosya Takip Sistemi’nin 01.04.2011 tarihinde uygulamaya konulmasının öngörüldüğü, ancak, 12.05.2011 tarih ve 27392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri No’lu Tebliğ ile bu sürenin 01.11.2011 tarihine bırakıldığı,

 

2. Geçen zaman zarfında, yükümlülerin dosyalarını pdf formatında söz konusu programa gönderme işlemini son günlere bırakması, gönderilen bu dosyaların ilgili gümrüklerin personeli tarafından onaylanmasında iş yoğunluğu nedeni ile geç kalınması ve sistemde meydana gelen aşırı yüklenme sonucu 03.11.2011 tarih ve 28014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu (Firma Dosya Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği ile uygulama süresinin 31.12.2011 tarihine ertelendiği,

 

3. Bu nedenle, uygulamanın devreye alınacağı son tarih olan 31.12.2011 tarihi beklenmeksizin sistem üzerindeki işlemlerin tamamlanabilmesi için, yükümlüler tarafından sisteme gönderilen firma dosyasının onay işlemlerinin herhangi bir gümrük müdürlüğü tarafından yapılabildiği göz önünde bulundurularak, gerekli görülmesi halinde onay işlemlerinin işlem yoğunluğu daha düşük bulunan gümrük idareleri tarafından yapılabilmesinin mümkün olduğu,

 

4. Konunun, bu hali ile Bakanlıklarının Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği, gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve 31.12.2011 tarihi beklenmeksizin firma dosyalarının onay işlemlerinin bitirilmesini teminen üyelerimize gerekli bildirimde bulunması,

 

5. Bu işlemler esnasında meydana gelebilecek aksaklıklar, sorunlar ve uygulama sonuçlarının gerektiğinde Bakanlıklarına bildirilmesi istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz