Menu

Duyurular


Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 607-466 = 15/08/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.08.2018 tarih ve 3178-484/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“?Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan, "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik"  15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Yönetmeliğin amacı Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamaktır.

 

Bahse konu Yönetmelik İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer aldığı

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz