Menu

Duyurular


Fener ve Tahlisiye Ücret tablosunun İngilizce Çevirisi

SİRKÜLER NO: 2.8 / 371-217 = 19/06/2023 


01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan ‘’Fener ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi Tablosu’’nun İngilizce çevirisi ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek1: Fener ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi Tablosunun İngilizcesi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz