Menu

Duyurular


Fener ve Tahlisiye Hizmetleri Ücretlerinin Tahsili Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13 / 203-152 = 29/04/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 29/04/2014 tarih ve  2001-291 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığı’nca Odamız Meclis Salonu’nda 06 Mayıs 2014 Salı günü saat 14:00-16:00 arasında fener ve tahlisiye ücretlerinin tahsilinde 01.01.2014 tarihinde kullanılmaya başlanan Bilişim ERP Programı ile ilgili bir bilgilendirme semineri düzenlenecektir.
 
Fener ve tahlisiye hizmetleri ücretlerinin tahsili ile ilgili önemli bilgilerin verileceği Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Bankası yetkililerinin de katılacağı İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda 06 Mayıs 2014 Salı günü saat 14:00-16:00 arasında yapılacak Fener ve Tahlisiye Hizmetleri Ücretlerinin Tahsili Semineri’ne katılımınızı önemle arz/rica ederiz.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz