Menu

Duyurular


Eşya İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0325-262 = 25/05/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/05/2009 tarih ve 2327-238/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Erenköy Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü’ünün 20/05/2009 tarih ve B.02.1GÜM.0.10.03.02-2/5606 sayılı yazısına atfen; 

 

Şube Müdürlüğü’nce açık arttırma suretiyle 03/06/2009 tarihinde birinci, 08/06/2009 tarihinde ikinci ve 11/06/2009 tarihinde üçüncü satışı yapılacak olan eşya ihale listesi Ek’te sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

EK: İhale listesi (4 sayfa)

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz