Menu

Duyurular


Endonezya Limanlarına Gidecek Gemiler İçin Güvenlik Seviyesi Güncellemesi Hk.

SİRKÜLER NO: 2.2  / 040-040 = 14/01/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/01/2013 tarih ve  159-26 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2012 tarih ve 19463099-135.99-20132 sayılı yazısına atfen;

    

Cakarta Büyükelçiliğimizden alınan yazıda, Endonezya limanları ve karasularının uzun yıllardır seyir güvenliği ve emniyeti açısından tehlikeli bir durum arz ettiği, 2005 yılından bu yana bölge ülkelerince alınan ortak tedbirlere rağmen, Endonezya bakımından Malacca Boğazı’nın seyrüsefer güvenliği açısından halen tamamen güvenli bir bölge olduğunun ifade edilemeyeceği ayrıca, Endonezya limanlarında demirleyen gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırı ve hırsızlık olaylarında son yıllarda ciddi yükseliş yaşandığı, dünyanın en büyük takımada ülkesi olan Endonezya'nın özellikle karasularının ve limanlarının güvenliğini sağlama konusunda yetersiz kaldığı, Endonezya'da 2011 yılının ilk altı ayında 21 geminin saldırıya uğradığı, 2011 yılının ilk altı ayında ise bu rakamın 32 olarak gerçekleştiği, Endonezya’da vuku bulan saldırıların limanda demirleyen gemilere karşı hırsızlık, soygun veya gasp şeklinde meydana geldiği, korsanlık ve gemi kaçırma faaliyetlerinin ise daha sınırlı sayıda olduğu ayrıca, gemi sahiplerine Endonezya güvenlik makamlarına rapor edilmeyen ilave bazı olayların yaşandığının da bilindiği kaydedilmektedir.  Endonezya’da yaşanan deniz haydutluğu faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticaret gemilerimizden Endonezya limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesinin 2 (iki) ilan edildiği bildirilmektedir.      

 

ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin hâlihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmakta olduğu, belirtilerek bu kapsamda söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz