Menu

Duyurular


Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No.67)

SİRKÜLER NO:  10.5 / 806-689 = 29/12/2015      

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca, 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No.67)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz