Menu

Duyurular


EFİL 4 Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması Talebi

SİRKÜLER NO: 18.1  / 811-694 =  30/12/2015     

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/12/2015 tarih ve 5056-878/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi (a):  Odamızın  12.11.2015 tarih ve 4464 sayılı yazısı
       (b):  Türk Eximbank'ın 28.12.2015 tarih ve 23772237-199/111 sayılı yazısı.
 Türk Eximbank'tan alınan  İlgi (b)  yazıda, 

- Global Ekonomik  krizin gemi inşa sanayindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle  Bankaları  tarafından kullandırılan   İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL-IV)kapsamında  riski açık olan kredilerin vadelerinin    2 yıl  uzatılması yönündeki İlgi (a) talebimizin Eximbank Yönetim Kurulu tarafından olumlu değerlendirildiği,

-Alınan karar çerçevesinde Türk Eximbank'tan EFIL-4 kredisi kullanmış gemi/yat yapımı sektöründe faaliyet gösteren firmaların;

·         31.12.2016 tarihine kadar talepte bulunmaları,

·         Vade uzatım koşullarını yerine getirmeleri,

 kaydıyla kredilerin geri ödemesiz dönemlerinin ve buna bağlı olarak nihai vadelerinin akdi faiz oranları üzerinden azami 2 yıl uzatılmasına imkan tanındığı bildirilmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz. 
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz