Menu

Duyurular


ECSA Gemi Finansmanı Yuvarlak Masa Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 71-41 = 30/01/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.01.2023 tarih ve 316/76/2023 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği’nin (ECSA) resmi internet adresinde 20.01.2023 tarihinde yayınlanan duyuruda;

ECSA tarafından, "Özel, Alternatif Gemi Finansmanının Rolü" başlıklı bir seminerin 15 Şubat 2023 tarihinde hibrit şekilde (ECSA ofisi ve çevrimiçi olarak) düzenleneceği ve söz konusu seminerin ECSA'nın 2023 yılı içerisinde gerçekleştireceği "Finans, İnovasyon ve Dönüşüm Seminer" Serisi'nin başlangıcını oluşturacağı,

Denizcilik sektörünün karbondan arındırılma sürecinde yeni ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarına olan ihtiyacın kritik olmaya devam etmesinden yola çıkılarak, gerçekleştirilecek seminerde kamuya alternatif özel finansmanın rolünün değerlendirileceği ifade edilmiş olup, katılım için (events@ecsa.eu) adresine e-posta gönderilerek kayıt olunması gerektiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz