Menu

Duyurular


ECDIS Güncellemeleri

SİRKÜLER NO: 18.3  / 667-510 = 28/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/08/2017 tarih ve 3266-570/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 24.08.2017 tarih ve E.68732 sayılı yazısına atfen;

Uluslararası Hidrografi Örgütünün (IHO) 24.08.2017 tarihli ve bila sayılı yazısından bahisle,


Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) Seyir, Haberleşme, Arama ve Kurtarma (NCSR) alt komitesinde Uluslararası Hidrografi Örgütünün (IHO) kararının kabul edildiği ve Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (ECDIS) kullanan tüm gemi işletmecilerine yeni IHO S-52'ye uygun olarak yazılım güncellemelerini yapabilmeleri için zaman tanındığı ve mevcut ECDIS'ler için geçiş periyodunun 31 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatıldığı,


Bu uzatmanın, mevcut ECDIS'lerde kullanılmakta olan IHO Presentation Library 3.4. versiyonunun 31 Ağustos 2017 tarihine kadar yürürlükte kalacağını ve 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren ise tüm ECDIS yazılımlarının IHO Presentation Library 4. versiyonuna uygun olarak güncellenmiş olması gerektiğini ifade ettiği,


Söz konusu yazıda, ECDIS güncellemeleriyle ilgili IHO S-52 güncellemelerine yönelik gerekli bilgilerin iletilmekte olduğu, ilgili yazının bilgi edinilmesi amacıyla ekte gönderildiği,


Bu itibarla, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından belgelendirilen ve ECDIS'e sahip Türk Bayraklı gemilerde ECDIS yazılımlarının 1 Eylül 2017 itibariyle güncellenmiş olduğundan emin olunması gerektiği, Söz konusu yazılım güncellemelerinin yapılmadığının tespit edilmesi halinde, ECDIS üreticisinden alınmış güncellemenin mücbir sebepler nedeniyle yapılamadığını gösteren onaylı bir mektubun UDHB'na sunulması, UDHB'nın vereceği izne binaen, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kısa süreli sertifika düzenlenmesini müteakip, bahse konu kısa süreli sertifikaya, UDHB'nın verdiği izin yazısı ve ECDIS üreticisinden alınan yazının eklenmesi ve gemide bulundurulması gerektiği,


Diğer taraftan, Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumları (Paris MoU ve Tokyo MoU)kapsamında, gemilere 1 Eylül – 30 Kasım 2017 tarihleri arasında ECDIS'i de içeren Seyir Emniyeti Konulu Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) uygulanacağından, yukarıda belirtilen ECDIS yazılımlarının güncellenmelerinin tamamlanması, Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU ve Tokyo MoU kapsamında yapılan denetimlerde tutulmaların önlenmesi açısından büyük önem arz ettiği,


Ayrıca, Liman Başkanlıkları tarafından Türk Bayraklı gemilere yapılan önsörvey ve program dışı denetimlerde bu hususların özellikle kontrol edileceği, yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetimlerinde (PSC) söz konusu uygulamaya dikkat edileceği,

 

Bu itibarla, konunun önemine binaen Odamız aracılığı ile sektöre duyurulması ve yapılacak denetimlere ilişkin gerekli tedbirlerin gemi işletmelerince alınması gerektiği,


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz