Menu

Duyurular


ECDIS Bulundurma ve İşletimi

SİRKÜLER NO: 18.3  / 056-049 = 16/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/01/2017 tarih ve 203/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 12.01.2017 tarih ve E.3865 sayılı yazısına atfen;

Uluslararası Hidrografi Teşkilatının (IHO) yazısından bahisle, Liman Devleti Denetimi (PSC) kapsamında, ECDIS bulundurulmasına/işletimine ve Elektronik Seyir Haritaları’na ilişkin icra edilen denetimlerin, kullanıcılarda artan oranda kafa karışıklığına neden olduğunun belirtildiği, konuyla ile ilgili geri bildirimlerin Mart 2017 tarihinde yapılacak toplantı öncesi IHO’ya iletilmesinin talep edildiği,

ECDIS bulundurulması ve işletimine ilişkin olarak Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanlarının karşılaştığı problemlerin, gemi donatanları/işleticilerinin geri bildirimleri ile konuyla ilgili ilave görüş ve önerilerin 25 Ocak 2017 tarihine kadar Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi istenmektedir.

Bu kapsamda, ECDIS bulundurulması ve işletimine ilişkin olarak görüşlerinizin 23 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar Deniz Ticaret Odasına gönderilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz