Menu

Duyurular


E-Fatura Uygulaması

SİRKÜLER NO: 8.7  / 540-420 = 11/07/2017

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/07/2017 tarih ve 2704-463/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 06/07/2017 tarih ve 6071 sayılı yazısına atfen;

454 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 01.07.2017 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğunun başladığı,


Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği olarak, Bakanlık nezdinde yapılan görüşmelerde ve konu ile ilgili bildirilen görüş formlarında, söz konusu uygulamanın sektörlerinde faaliyet gösteren birçok firmanın adet bazında az ürün üreten firmalar olması ve bu uygulamanın yılda yalnızca birkaç adet fatura kesebilmek için alınacak programlar ve entegrasyon işlemleri sebebiyle ilave külfet yaratacağı hususunun ifade edilmiş olduğu ve  konu ile ilgili çözüm önerilerinin talep edildiği,

Ekonomi Bakanlığından konu ile ilgili alınan yazıda, Maliye Bakanlığınca e-fatura sistemi için üç yöntem bulunduğu, entegrasyon ve özel entegrasyon seçeneklerinin yanı sıra gemi ve yat sanayindeki mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığının e-fatura portalını kullanarak ilave hiçbir maliyet üstlenmeden e-fatura sistemine geçiş yapabilecekleri görüşünün alındığı,


Bu bağlamda, adet bazında düşük sayıda fatura kesen gemi ve yat ihracatı yapan firmaların e-fatura sistemi için özel entegrasyon sistemlerine geçiş yapmak yerine Gelir idaresi Başkanlığının www.efatura.gov.tr  adresinden ilgili portalı kullanarak fatura kesebileceklerinin belirtildiği,

 

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz