Menu

Duyurular


E-Fatura Konulu Genelge

SİRKÜLER NO: 8.7 / 516-403 = 04/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/07/2017 tarih ve 2608-448/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce 30.06.2017 tarih ve 2017/7 sayılı "E-Fatura" konulu Genelge yayımlanmıştır.


Söz konusu Genelge ile ;

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı "Gümrük Hizmetlerinde "Tek Pencere Sistemi" konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlıklarının koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmalarına halen devam edildiği, bu çerçevede, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesinde beyan edilen faturaların elektronik ortama alınması konusunda Bakanlıkları ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yapılan teknik çalışmaların tamamlandığı, 01.07.2017 tarihinden itibaren "e-fatura" uygulamasına kayıtlı olan yükümlülerin ihracat işlemleri kapsamında düzenleyeceği faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve Tek Pencere Sistemi'ne alınmasının uygun bulunduğu belirtilerek e-fatura yükümlüleri tarafından e-fatura belgesinin başvurusu (GTB portalında oluşturulan "E-Fatura İşlem" ve "E-Fatura Sorgulama" olmak üzere 2 farklı profilden tüm gümrük idarelerinde işlem yapılmasının mümkün olduğu, yükümlülerce ilgili gümrük idaresine başvuru gerektiği) ve kullanıma ilişkin uygulamanın nasıl yürütüleceği açıklanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz