Menu

Duyurular


Dynamic Master – 2018 Tatbikatı

SİRKÜLER NO: 17.2  / 864-649 = 22/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.11.2018 tarih ve 4394-685/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 20.11.2018 tarih ve E.86559 sayılı yazısına atfen;

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 09.11.2018 tarih ve 73695959-95341 sayılı yazısı ile özetle; 26 Kasım – 07 Aralık 2018 tarihleri arasında Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de (uluslararası sularda ve karasularımızda) Deniz Ulaştırması için İşbirliği ve Rehberlik (DUİR) faaliyetlerine yönelik Dynamic Master – 2018 Tatbikatının, tatbikata gönüllü olarak katılacak Türk limanlarındaki ve/veya seyirdeki Türk bayraklı gemiler ile katılmaları durumunda yabancı bayraklı gemilerinin iştirakiyle gerçekleştirileceğinin bildirildiği,

 

Bu itibarla, söz konusu faaliyetlere yönelik olarak;

Tüm liman başkanlıklarınca; liman başkanları veya liman başkanlıklarında görevli bir personelin "Rapor Subayı" olarak belirlenerek kimlik bilgilerinin yanı sıra Liman Başkanlığının iletişim bilgilerinin Ek'te bulunan format doğrultusunda hazırlanarak 22.11.2018 tarihine kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait turkishnavyshippingcenter@dzkk.tsk.tr elektronik posta adresine iletilmesi, ayrıca liman başkanlıklarıyla temasa geçecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeliyle gerekli işbirliğinin sağlanması,

 

İzmir, Çeşme, Aliağa, Foça ve Kuşadası Liman Başkanlıklarınca; Bilgilendirme Brifingi için geleceği bildirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve NATO üyesi yabancı ülke personeline gereken desteğin sağlanması ve liman başkanlıklarınca rapor subayı olarak görevlendirilen personelin, bilgilendirme yapılacak gemilerle gerekli koordinasyonu sağlaması ve bilgilendirme brifingine katılması,

 

Deniz Ticaret Odalarınca; Ek'te yer alan formun (Format Alfa) Odalarına kayıtlı ilgili kişi ve kuruluşlara iletilmesi, seyirde bulunan deniz ticaret filosu gemilerimiz tarafından, gemilerin seyir emniyeti ve operasyonel şartları da göz önünde bulundurulmak suretiyle, tatbikata mümkün olan en geniş seviyede katılım sağlanması ve DUİR faaliyetlerine yönelik durumsal farkındalığın artırılması hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz