Menu

Duyurular


***DÜZELTME*** Gemi Resmi Resmi Uygulaması

SİRKÜLER NO: 7.4 / 527-371 = 22/08/2022 


İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 22.08.2022 tarih ve E-34399219-869 sayılı yazısı.

 

Sizlere 526-370 = 22/08/2022 sayı ve tarihli yazımız ile duyurusunu yapmış olduğumuz 22.08.2022 tarih ve E-34399219-869 sayılı yazı hakkında Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ ile gerekli görüşmeler yapılmış olup ücret konusunda hata yapıldığı belirtilerek yeni bir yazı gönderileceği tarafımıza iletilmiştir.

İlgili yazının dikkate alınmamasını üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz