Menu

Duyurular


Dünya Ticaret Örgütü e-Ping Sitesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 051-047 = 16/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13/01/2017 tarih ve 185-46/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nden alınan 04.01.2017 tarih ve 1126 sayılı yazısına atfen;

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sekreteryası tarafından "e-ping" ismiyle bir sitenin kurulduğu ve http://www.epingalert.org/en adresinde erişime açıldığı bildirilmektedir. Söz konusu site, Ticarette Teknik Engeller (TTE) ve Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS) bildirimlerinin kullanıcılara ulaşmasını sağlamaktadır. Site, ücret ödemeksizin üye olmak suretiyle tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz kullanımına açıktır. Haftalık ve aylık TTE ve SPS bildirimleri site kullanıcılarına e-posta olarak gönderilmektedir. Ayrıca, uluslararası alanda kaydedilen ve ticareti etkileyecek yasal düzenlemeler, aylık özetler ve istatistiki bilgiler sitede bulunmaktadır.

 

Dünya Ticaret Örgütü tarafından böyle bir sitenin hayata geçirilmesi ile, üye ülkelere diğer ülke pazarlarına giriş koşulları hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı sağlamanın amaçlandığı bildirilmektedir. Bu itibarla, ülkemiz özelinde "e-ping" sitesinin birincil yararının, TTE ve SPS önlemlerine ilişkin bildirimlere zamanında erişim sağlanması ve bu anlamda üretici ve ihracatçılarımızın pazara giriş koşulları hakkında zamanında ve düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlamak olduğu ifade edilmektedir. Üretici ve ihracatçılarımız, bu kapsamda, söz konusu düzenlemelere yorum yapma imkânını da daha etkin bir şekilde kullanabilecek, ihraç pazarlarındaki düzenlemeler hakkında doğrudan söz sahibi olabileceklerdir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz